WebGrab+Plus för EPG hämtning till DVBLink Source .

DVBLink, EPG, Media Center Add comments

Här är en enkel guide för att använda WebGrab+Plus för EPG/xmltv hämtning till DVBLink. Guiden utgår från att du har en installerad och fungerade uppsättning av DVBLink Source och DVBLink Network Package med fungerade kanaler. Jag har använt följande uppsättning när jag gjorde denna guide:

Windows Home Server 2011
BlackGold BGT-3620
DVBLink Source och DVBLink Network Package
WebGrab+Plus

Konfigureriung av WebGrab+Plus

Börja med att ladda ner WebGrab+Plus från http://www.servercare.nl/Lists/Posts/Post.aspx?ID=98. Jag valde att ladda ner MSI versionen. Packa upp filerna och installera med install.bat filen. Nu installerar sig WebGrab I C:\ProgramData\ServerCare\WebGrab\ Nästa är att bestämma vilka kanaler du vill ladda ner EPG (Electronic Program Guide) data för. WebGrab+Plus kan hämta EPG data från DagensTV.com, SVT.se och TV.nu och  Så börja med att leta fram en av dina kanaler på t.e.x DagensTV så att vi kan få fram ett ID för kanalen.

 

image

Välj din kanal i menyraden, så att sidan laddas om. När sidan laddat om kan du se kanalens ID i adressfältet som I bilden ovan. Alltså för SVT1 så kan vi se att ID är nr 21. Gör nu detta för samtliga kanaler som du vill ladda ner EPG data för och notera ner det för att användas senare. Efter detta är nu klara att konfigurera PGuide.

Öppna filen WebGrab++.config.xml som ligger i katalogen C:\ProgramData\ServerCare\WebGrab\. Leta reda på följande:

 

Leta reda på raden

<filename>C:\ProgramData\ServerCare\WebGrab\guide.xml</filename>

Editera den efterbehov vad filnamnet skall vara och var den skall sparas.
Jag valt att spara det I en katalog som heter c:\xmltv

<filename>C:\xmltv\guide.xml</filename>

 

Leta fram nästa.

<timespan>0</timespan>

Editera denna för att ändra antal dagar med epgdata som skall laddas ner. 0 = dagens data, 6 = 1 veckas data.

 

 

Titta sedan längst ner i filen där finns ett antal exempel typ:

<!–Belgium–>
<channel update=”i” site=”yelo.be” site_id=”vtm” xmltv_id=”VTM”>VTM</channel>
<channel update=”i” site=”mijn-tv-gids.be” site_id=”467/programme-television-2BE” xmltv_id=”2BE”>2BE</channel>

Radera dess för att skapa ny som passar dina behov. Här nedan har du ett exempl på vad jag har gjort.

<!–Sweden–>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”21″ xmltv_id=”SVT1″>SVT1</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”22″ xmltv_id=”SVT2″>SVT2</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”26″ xmltv_id=”TV3″>TV3</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”27″ xmltv_id=”TV4″>TV4</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”10″ xmltv_id=”Kanal 5″>Kanal 5</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”42″ xmltv_id=”TV6″>TV6</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”213″ xmltv_id=”Kunskapskanalen”>Kunskapskanalen</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”247″ xmltv_id=”Axess TV”>Axess TV</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”4″ xmltv_id=”Cartoon Network”>Cartoon Network</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”119″ xmltv_id=”Discovery Science”>Discovery Science</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”224″ xmltv_id=”Disney XD”>Disney XD</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”48″ xmltv_id=”National Geographic”>National Geographic</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”45″ xmltv_id=”Nickelodeon”>Nickelodeon</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”76″ xmltv_id=”Viasat Explorer”>Viasat Explorer</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”143″ site_channel=”SVTB” xmltv_id=”SVTB/SVT24″ period=”05:30-20:00″ >SVTB/SVT24</channel>
<channel update=”i” site=”dagenstv.com” site_id=”101″ site_channel=”SVT24″ xmltv_id=”SVTB/SVT24″ period=”20:00-05:05″ >SVTB/SVT24</channel>

Dom två sista raderna är lite special, dessa kombinerar SVTB mellan 05:30-20:00 och SVT24 mellan 20:00-:05:05 till en enda kanal som heter SVTB/SVT24.

När detta är gjort kan du testa genom att starta WebGrab+Plus antigen via genvägen på skrivbordet eller genom att starta “C:\Program Files (x86)\ServerCare\WebGrab+Plus\WebGrab+Plus.exe”. Om allt är rätt skall den då skapa en file enligt din inställnigar med epgdata för dina kanaler.

 

Konfigurera DVBLink

Nu har turen kommit till DVBLink konfigureringen. Öppna “DVBLink Server Configuration”

image

Välj XMLTV(EPG) och tryck på den gröna pilen.

Välj sedan ett passande namn typ “PGuide” så att vi senare enkelt kan se var EPG data kommer I från om det finns flera källor.

image

Välj foldern där PGUde spara EPG data, alltså där filen guide.xml eller motsvarande finns.

image

Välj nu “Server Configuration” fliken nere till vänster och där efter “EPG Source” fliken i den övre raden.

image

Välj den EPG Source som du just skapat i listen (WebGrab).

Välj en av kanalerna från din tuner på vänster sidan.

Leta rätt på motsvarande kanal till höger I listan av kanaler från WebGrab för att mappa ihop dom. Gör sedan det för samtliga kanaler. När du är klar klicka på OK för att spara.

image

När du sedan öppnar Windows Media Center så skall det så ut något som detta. Det kan ta några minuter innan EPG data visar sig.

Om du har problem med att få ner EPG data kontrollera att du har Java installerat. Du kan även kolla i log filen C:\ProgramData\ServerCare\WebGrab\WebGrab++.log.txt.

 

Sedan gör du självklart ett schemalagt jobb som kör WebGrab+Plus en gång per dygn så du inte behöver köra den manuellt.

WebGrab++.config
WebGrab++.config
WebGrab++.config.xml
8.9 KiB
0 Downloads
Details...

Comments are closed.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in