1Password synk mellan Windows 7, Windows Phone 7 och iPad/iPhone med hjälp av Dropbox.

iPad, Säkerhet, Windows, Windows Phone 7 No Comments »
Här är en enkel guide för att sätta upp 1Password för att synka dina lösenord och andra kontouppgifter mellan olika enheter. För att få en central lagring som alla enheter kommer åt så kommer Dropbox att användas. Så du kommer att behöva några eller alla av dessa:

Read the rest of this entry »

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in